Mittaus-, valvonta- ja suunnittelupalvelut

Rakennusmittaus

Sarkoti suorittaa myös rakennusmittauksia ja mittaustemme pohjalta kohteen laajennukset ja muutokset on mahdollista toteuttaa helposti.

Rakennusvalvonta

Sarkoti valvoo rakennuksen tilaajan etuja. Laadun tarkkailu kuuluu erityisesti valvottaviin tehtäviin.

Rakennussuunnittelu

Tarjoamme pieniä rakennussuunnittelutöitä asiakkaillemme.  Hyvä rakennussuunnittelu on vankan rakentamisen pohja. Rakennuslupapiirustukset) on laadittava riittävällä tarkkuudella ja riittävän selviksi siten, että niistä käy ilmi, onko rakennustoimenpide rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen.